2016-03-21

Senat Akademii Teatralnej w kadencji 2016-2020

  1. Rektor prof. dr hab. Wojciech Malajkat                                                     

  2. Prorektor dr hab. Andrzej Domalik                              

  3. Prorektor dr hab. Waldemar Raźniak                                                         

  4. Prorektor prof. dr hab. Wiesław Czołpiński                                                    

  5. Dziekan Wydziału Aktorskiego dr Marcin Perchuć                          

  6. Dziekan Wydziału Reżyserii dr hab. Jarosław Kilian                    

  7. Dziekan Wydziału Wiedzy o Teatrze dr Tomasz Plata                       

  8. Dziekan Wydziału Sztuki Lalkarskiej dr hab. Artur Dwulit              

  9. prof. dr hab. Jarosław Gajewski                                                          

   10. dr hab. Tomasz Kubikowski                                                           

   11. dr hab. Edward Wojtaszek                                                                

   12. prof. dr hab. Wojciech Adamczyk                                                      

   13. prof. dr hab. Ryszard Peryt                                                               

   14. dr hab. Bożena Suchocka-Kozakiewicz                                                     

   15. dr hab. Marcin Przybylski                                                     

   16. dr hab. Anna Serafińska                                                          

   17. prof. dr hab. Andrzej Strzelecki                                                                 

   18. prof. dr hab. Wojciech Kobrzyński                                             

   19. dr hab. Marta Rau                                                           

   20. dr Kamila Lewandowska                                                                      

   21. dr Marta Miłoszewska                                                                              

   22. dr Katarzyna Skarżanka                                                                   

   23. dr Katarzyna Siergiej                                                                          

24. Jakub Hojda – Wydział Aktorski                                                                    

   25. Anna Lemieszek  – Wydział Aktorski                                                

   26. Piotr Piotrowicz – Wydział Wiedzy o Teatrze                                              

   27. Jan Karow – Wydział Wiedzy o Teatrze                                                           

   28. Maciej Cempura – Wydział Sztuki Lalkarskiej                                                    

   29. Emil Lipski – Wydział Sztuki Lalkarskiej                                                  

   30. Katarzyna Łęcka – Wydział Reżyserii

   31. Krzysztof Kwiatkowski – Przewodniczący Samorządu Studentów

32. Dorota Nowotniak – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi   

33. Zofia Krzyżaniak – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi    

 

Osoby uczestniczące w Senacie z głosem doradczym:

1.       Kanclerz Beata Szczucińska                                                                      

2.       Kwestor Beata Turalska                                                                           

3.       Kierownik Biblioteki Ewa Tarkowska                                                         

4.       Przedstawiciel Zw. Zawodowego NSZZ „Solidarność” – dr Jerzy Jackl