2016-06-23

Procedura antyplagiatowa

Zarządzenie Rektora nr 16/2016 w dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie zasad postępowania antyplagiatowego i wykorzystywania systemu Plagiat.pl w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie