2017-03-21

zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy postępowania na: przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz doradztwo przy aplikowaniu o środki dla projektu pn.: „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie” (nazwa robocza) w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zamawiający, Akademia Teatralna w Warszawie, zawiadamia, że w postępowaniu na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz doradztwo przy aplikowaniu o środki dla projektu pn.:  „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie” (nazwa robocza) w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta została złożona przez:

Faber Consulting Polska, ul. Działdowska 11/16, 01-184 Warszawa

Oferowana cena: 16 500 zł netto; 20 295 zł brutto

 

Suma punktów przyznanych ofercie: 75

 

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załaczonym pliku.

 

Załączniki

  zawiadomienie o wyb...ze oferty.pdf 831,44 KB (pdf) szczegóły pobierz