2017-03-07

Zaproszenie do składania ofert (POIiŚ)

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 Euro

na realizację zamówienia pod nazwą:

przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz doradztwo przy aplikowaniu o środki dla projektu pn.:

 

„Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie” (nazwa robocza) w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dla Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie studium wykonalności projektu wraz innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o aplikacyjnego (z wyłączeniem formularza wniosku) oraz doradztwo w zakresie wypełniania formularza wniosku aplikacyjnego dla projektu planowanego do realizacji w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa Kulturowego i rozwój zasobów kultury, którego Instytucją Organizującą Konkurs jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Załączniki

  zaproszenie do skł...ków POiS.pdf 820,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zaproszenie_do_skla...06 03 17.docx 116,39 KB (doc) szczegóły pobierz