Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Protokół z wyboru ofert (doradztwo)
Protokół wyboru wykonawcy z dnia 30 stycznia 2018 r. do
postępowania prowadzonego w formie zaproszenia do składania
ofert
30.01.2018 więcej
Protokół z wyboru ofert
Protokół wyboru wykonawcy z dnia 24 stycznia 2018 r. do
postępowania prowadzonego w formie zaproszenia do składania
ofert nr JRP.POIIS.071.1.1.2018
26.01.2018 więcej
odpowiedzi na pytania do zaproszenia z 16 stycznia 2018 - zestaw IV
Odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr
JRP.POIIS.071.2.3.2018 z 16 stycznia 2018 – zestaw IV
18.01.2018 więcej
odpowiedzi na pytania do zaproszenia z dnia 16 stycznia 2018
Odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr
JRP.POIIS.071.2.3.2018 z 16 stycznia 2018 – zestaw III
18.01.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert - doradztwo zmiana II
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT JRP.POIIS. 071.2.4.2018 z dnia 18
stycznia 2018 - zmiana II
18.01.2018 więcej
odpowiedzi na pytania do zaproszenia z 12 stycznia 2018 - zestaw II
Odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr
JRP.POIIS.071.2.1.2018 z 12 stycznia 2018 – zestaw II
18.01.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert - doradztwo zmiana I
Zaproszenie do składania ofert na usługę doradztwa -
modyfikacja treści zaproszenia w wyniku złożonych pytań
16.01.2018 więcej
odpowiedzi na pytania do zaproszenia z dnia 12 stycznia 2018
Odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr
JRP.POIIS.071.2.1.2018 z 12 stycznia 2018 – zestaw I
16.01.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert - doradztwo
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w
zakresie kompleksowej obsługi postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym podlegających ustawie Prawo
zamówień publicznych.
12.01.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert (promocja POIIS)
Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi z zakresu
promocji i komunikacji projektu.
10.01.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się