Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Protokół z wyboru ofert (doradztwo)
Protokół wyboru wykonawcy z dnia 30 stycznia 2018 r. do
postępowania prowadzonego w formie zaproszenia do składania
ofert
30.01.2018 więcej
Protokół z wyboru ofert
Protokół wyboru wykonawcy z dnia 24 stycznia 2018 r. do
postępowania prowadzonego w formie zaproszenia do składania
ofert nr JRP.POIIS.071.1.1.2018
26.01.2018 więcej
odpowiedzi na pytania do zaproszenia z 16 stycznia 2018 - zestaw IV
Odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr
JRP.POIIS.071.2.3.2018 z 16 stycznia 2018 – zestaw IV
18.01.2018 więcej
odpowiedzi na pytania do zaproszenia z dnia 16 stycznia 2018
Odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr
JRP.POIIS.071.2.3.2018 z 16 stycznia 2018 – zestaw III
18.01.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert - doradztwo zmiana II
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT JRP.POIIS. 071.2.4.2018 z dnia 18
stycznia 2018 - zmiana II
18.01.2018 więcej
odpowiedzi na pytania do zaproszenia z 12 stycznia 2018 - zestaw II
Odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr
JRP.POIIS.071.2.1.2018 z 12 stycznia 2018 – zestaw II
18.01.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert - doradztwo zmiana I
Zaproszenie do składania ofert na usługę doradztwa -
modyfikacja treści zaproszenia w wyniku złożonych pytań
16.01.2018 więcej
odpowiedzi na pytania do zaproszenia z dnia 12 stycznia 2018
Odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr
JRP.POIIS.071.2.1.2018 z 12 stycznia 2018 – zestaw I
16.01.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert - doradztwo
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w
zakresie kompleksowej obsługi postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym podlegających ustawie Prawo
zamówień publicznych.
12.01.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert (promocja POIIS)
Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi z zakresu
promocji i komunikacji projektu.
10.01.2018 więcej
12