Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na okres próbny  
Rodzaj pracy
prawo  
Stanowisko
starszy specjalista  
E-mail
rektorat@at.edu.pl  
Telefon
22 831 95 45  
Fax
22 831 91 01  
Data składania
2017-11-27  
Data wygaśnięcia
2017-11-30  
Tagi
jakość kształcenia, szkolnictwo wyższe  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Śródmieście
Miasto
Śródmieście  
Ulica
ul. Miodowa  
Numer budynku
22  

Planowany zakres obowiązków:

- nadzór i koordynacja działań podejmowanych w AT w zakresie zgodności programów kształcenia na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wymogami stawianymi przez komisje akredytacyjne, (opracowywanie wytycznych, przygotowywanie aktów wewnętrznych, procedur, nadzór nad ich wdrożeniem);

 - współpraca w zakresie doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia z Prorektorem ds. naukowych oraz Uczelnianym Zespołem ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia; w tym przygotowywanie projektów ogólnouczelnianych aktów prawnych, dokumentów we współpracy z Prorektorem ds. naukowych oraz UZds.ZiDJK;

- udzielanie informacji o: zasadach organizacji procesu kształcenia w uczelni oraz o obowiązujących w tym zakresie przepisach,Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia, ramach prawnych, procedurach, wymogach, jakie muszą spełniać plany studiów i programy kształcenia;

- nadzór i koordynacja działań nad procesem dokumentacji studiów, w tym w systemie USOS;

- nadzór nad planowaniem i rozliczaniem dydaktyki przez jednostki uczelni;

- kontrola formalna i rachunkowa planów i sprawozdań obciążenia dydaktycznego, poleceń wypłaty i wysokości stawek wydziałowych;

- nadzór i koordynacja działań podejmowanych w AT w zakresie oceny parametrycznej jednostek (opracowanie wytycznych, koordynacja działań podejmowanych przez jednostki, opracowywanie wykładni i zasad w zakresie zaliczenia dorobku do oceny parametrycznej) oraz w zakresie działalności statutowej jednostek. 

Wymagania:

 Wykształcenie: wyższe; preferowane administracja, prawo,

 biegła znajomość języka angielskiego,

 znajomość tematyki szkolnictwa wyższego,

 co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie zadań stanowiących planowany zakres obowiązków, 

 znajomość obsługi komputera: biegła obsługa pakietu Microsoft Office (Word, Excel)

 mile widziana znajomość systemów: OSF, POL-ON, SYNABA,

 komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, wysoka kultura osobista

 dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w uczelni artystycznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV - zawierającego zgodę (treść poniżej) na przetwarzanie danych osobowych w związku z przebiegiem procesu rekrutacji - oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres: rektorat@at.edu.pldo dnia 27 listopada 2017 roku, do godz. 16.00 zawierającego zgodę (treść poniżej) na przetwarzanie danych osobowych w związku z przebiegiem procesu rekrutacji.

 

Zatrudnienie jest przewidywane od połowy grudnia 2017 roku.

 

Administratorem danych osobowych jest  Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Zgoda jest dobrowolna lecz niezbędna do prowadzenia procesu rekrutacji i uzasadniona art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim chyba, że przepis prawa stanowi inaczej. Zainteresowany ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania.

Treść zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w CV oraz procesie rekrutacji w celu prawidłowej realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 e zm.).”

Załączniki

  ogloszneie o prace...ztalcenie.pdf 155,04 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się