Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na okres próbny  
Rodzaj pracy
prawo  
Stanowisko
starszy specjalista  
E-mail
rektorat@at.edu.pl  
Telefon
22 831 95 45  
Fax
22 831 91 01  
Data składania
2017-11-27  
Data wygaśnięcia
2017-11-30  
Tagi
jakość kształcenia, szkolnictwo wyższe  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Śródmieście
Miasto
Śródmieście  
Ulica
ul. Miodowa  
Numer budynku
22  

Planowany zakres obowiązków:

- nadzór i koordynacja działań podejmowanych w AT w zakresie zgodności programów kształcenia na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wymogami stawianymi przez komisje akredytacyjne, (opracowywanie wytycznych, przygotowywanie aktów wewnętrznych, procedur, nadzór nad ich wdrożeniem);

 - współpraca w zakresie doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia z Prorektorem ds. naukowych oraz Uczelnianym Zespołem ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia; w tym przygotowywanie projektów ogólnouczelnianych aktów prawnych, dokumentów we współpracy z Prorektorem ds. naukowych oraz UZds.ZiDJK;

- udzielanie informacji o: zasadach organizacji procesu kształcenia w uczelni oraz o obowiązujących w tym zakresie przepisach,Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia, ramach prawnych, procedurach, wymogach, jakie muszą spełniać plany studiów i programy kształcenia;

- nadzór i koordynacja działań nad procesem dokumentacji studiów, w tym w systemie USOS;

- nadzór nad planowaniem i rozliczaniem dydaktyki przez jednostki uczelni;

- kontrola formalna i rachunkowa planów i sprawozdań obciążenia dydaktycznego, poleceń wypłaty i wysokości stawek wydziałowych;

- nadzór i koordynacja działań podejmowanych w AT w zakresie oceny parametrycznej jednostek (opracowanie wytycznych, koordynacja działań podejmowanych przez jednostki, opracowywanie wykładni i zasad w zakresie zaliczenia dorobku do oceny parametrycznej) oraz w zakresie działalności statutowej jednostek. 

Wymagania:

 Wykształcenie: wyższe; preferowane administracja, prawo,

 biegła znajomość języka angielskiego,

 znajomość tematyki szkolnictwa wyższego,

 co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie zadań stanowiących planowany zakres obowiązków, 

 znajomość obsługi komputera: biegła obsługa pakietu Microsoft Office (Word, Excel)

 mile widziana znajomość systemów: OSF, POL-ON, SYNABA,

 komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, wysoka kultura osobista

 dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w uczelni artystycznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV - zawierającego zgodę (treść poniżej) na przetwarzanie danych osobowych w związku z przebiegiem procesu rekrutacji - oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres: rektorat@at.edu.pldo dnia 27 listopada 2017 roku, do godz. 16.00 zawierającego zgodę (treść poniżej) na przetwarzanie danych osobowych w związku z przebiegiem procesu rekrutacji.

 

Zatrudnienie jest przewidywane od połowy grudnia 2017 roku.

 

Administratorem danych osobowych jest  Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Zgoda jest dobrowolna lecz niezbędna do prowadzenia procesu rekrutacji i uzasadniona art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim chyba, że przepis prawa stanowi inaczej. Zainteresowany ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania.

Treść zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w CV oraz procesie rekrutacji w celu prawidłowej realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 e zm.).”

Załączniki

  ogloszneie o prace...ztalcenie.pdf 155,04 KB (pdf) szczegóły pobierz